Klachten

Klachten

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet, want door alle logopedisten in ons Centrum wordt op een zorgvuldige en klantvriendelijke manier gewerkt. Toch kan het soms gebeuren dat niet alles naar wens verloopt. Het is belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte stelt, zodat wij er alles aan kunnen doen om de klachten samen met u op te lossen. Bovendien kunnen wij daarmee de kwaliteit van ons handelen verbeteren.

Klachten; ontevreden    Klachten; tevreden
Van ontevreden….                                     Naar tevreden!

Procedure

Een klacht over de logopedische behandeling kunt u het best eerst neerleggen bij de behandelend logopedist. Zij kan samen met u zoeken naar een oplossing om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren.
Komt u er niet uit met de behandelend logopedist, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de praktijkhouder Astrid Renes (0640168125 / astrid.renes@lc-renes.nl). Zij zal samen met u en de behandelend logopedist zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor alle partijen.

Komen we niet tot een goede oplossing dan kunt u contact opnemen met de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. In deze flyer leest u hoe u dit kunt doen. Meer informatie vindt u op de website Klachtenloket Paramedici.

Klachtenloket Paramedici

Het klachtenrecht voor patiënten/cliënten is vastgelegd in de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz). De klachtenregeling van de beroepsvereniging NVLF is hieraan verbonden. Logopedisch Centrum Renes, aangesloten bij de NVLF, volgt deze klachtenregeling.