Dyslexie

Dyslexie

Wij kunnen uw kind helpen als:

  • uw kind dyslexie heeft maar niet voor de vergoede behandeling in aanmerking komt

Uitleg dyslexie
Dyslexie wordt officieel aangeduid als: “Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.”
Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie; het zal nooit verdwijnen maar de uitingsvorm ervan kan door behandeling verminderd worden.

Alle kinderen op de basisschool kunnen bij vermoedens van ernstige enkelvoudige dyslexie (dat betekent zonder bijkomende stoornissen zoals ASS (autisme) of ADHD (hyperactiviteit)) voor vergoeding van de behandeling in aanmerking komen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de school een volledig dossier overhandigt aan een instituut dat deze stoornis kan en mag onderzoeken.

Dyslexie

Dyslexie

Wij geven door wetenschappers bewezen effectieve trainingen (evidence-based) om de lees- en spellingvaardigheden te verbeteren, tijdens het daadwerkelijk lezen en spellen. Dit blijkt namelijk meer effectief en motiverend dan wanneer bijvoorbeeld alleen geoefend wordt met het lezen van rijtjes woorden.
Voor een doorgaande lijn in de behandeling wordt in frequent contact informatie overgedragen aan ouders en school. Het is van wezenlijk belang in de behandeling dat uw kind succes ervaart. Op die manier worden emotionele problemen voorkomen.
Ook doen wij veel aan leesmotivatie. Dit is een van de speerpunten in onze behandeling die zeer succesvol is gebleken. Lezen leer je tenslotte alleen maar door te lezen!

Uitleg dyslexie zonder vergoede zorg (lichte vorm bv.)
Als uw kind niet voor vergoede behandeling in aanmerking komt is dat voor zowel de ouders als voor het kind zelf vaak een grote teleurstelling. In dat geval kunnen wij uw kind vanzelfsprekend de juiste hulp bieden. Voor de betaling van de facturen dient u in dat geval zelf zorg te dragen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren