Team

Lianne de Jong

Logopedist

Lianne de Jong

Logopedist

Contact
Mail: lianne.de.jong@lc-renes.nl
Telefoon: 0624737230
Werkt op: maandag, donderdag en vrijdag

Lianne is in 2004 afgestudeerd als logopedist. Zij is al eerder werkzaam bij ons geweest en nu is zij terug in ons Centrum; daar zijn wij heel blij mee! Lianne heeft als specialisaties leesproblemen, Oromyofunctionele Therapie (OMFT), spraak- en taalproblemen bij kinderen en het geven van groepstrainingen voor kinderen die moeite hebben met het fonologisch bewustzijn dat nodig is voor het aanvankelijk lezen.

Renate Kwakkel-Folkers

Logopedist

Renate Kwakkel-Folkers

Logopedist

Contact
Mail: renate.kwakkel@lc-renes.nl
Telefoon: 0638248370
Werkt op: maandag t/m vrijdag

In 2001 heeft Renate haar opleiding logopedie aan Windesheim in Zwolle afgerond. Na haar afstuderen heeft zij altijd in vrijgevestigde praktijken gewerkt.
Renate is gespecialiseerd in het werken met (jonge) kinderen met ernstige spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en kinderen met een zwak fonologisch bewustzijn. Zij geeft in dit kader veel groepstrainingen voor kleuters en kinderen die starten in groep 3. Renate heeft de specialisaties Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM) en de Story Grammar training. Ook het afwijkend slikken (OMFT) blijft zij zeer leuk vinden om te behandelen. Daarbij begeleidt zij graag volwassenen met stemklachten.

Caroline van den Broek

Logopedist

Caroline van den Broek

Logopedist

Contact
Mail: caroline.vanden.broek@lc-renes.nl
Telefoon: 0681683077
Werkt op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Caroline is na haar afstuderen aan de opleiding logopedie in Groningen, in meerdere praktijken werkzaam geweest. Ook heeft zij op scholen gewerkt.
Zij heeft als specialisaties het begeleiden van kinderen met spraak- en taalproblemen, leesproblemen, Oromyofunctionele Therapie (OMFT) en het geven van groepstrainingen voor kinderen die moeite hebben met het fonologisch bewustzijn dat nodig is voor het aanvankelijk lezen. Volwassenen met stem- en ademproblemen heeft ook duidelijk haar interesse.
Caroline is een creatieve, betrokken en flexibele logopedist.

Jennifer Massop

Logopedist

Jennifer Massop

Logopedist

Mail: jennifer.massop@lc-renes.nl
Telefoon: 0639305608
Werkt op: maandag t/m donderdag

Jennifer is gespecialiseerd in kinderen met spraak- en taalproblemen en kinderen met leesproblemen of dyslexie. Ook heeft zij ervaring met het behandelen van kinderen die nog niet of weinig spreken. Jennifer is tijdens haar stage in ons centrum al goed bekend geraakt met de gang van zaken in onze praktijk en daarom is zij een goede aanvulling in ons team. Zij heeft de OMFT-specialisatie behaald. Zij zal zich de komende jaren uiteraard blijven bijscholen en haar specialisaties gaan krijgen. Zij werkt creatief met de kinderen die zij begeleidt. Jennifer is voornamelijk in Doesburg werkzaam.

Katja Kuif

Logopedist / OMFT-specialist / Kwaliteitsbeheerder

Katja Kuif

Logopedist / OMFT-specialist / Kwaliteitsbeheerder

Contact
Mail: katja.kuif@lc-renes.nl
Telefoon: 0681900163
Werkt op: maandag t/m vrijdag

Katja is in 2006 afgestudeerd als logopedist aan de HAN in Nijmegen. Sindsdien is zij werkzaam geweest als logopedist in zowel het (speciaal) onderwijs als in vrijgevestigde praktijken. Zij is gespecialiseerd in kinderen met lees- en spellingproblemen, (jonge) kinderen met spraak- en taalproblemen en kleuters met problemen met het fonologisch bewustzijn (beginnende geletterdheid). Katja is (OMFT)-specialist en in deze hoedanigheid werkt zij bij IJsselstate tandartsen een dag intern. Daarnaast is Katja de kwaliteitsbeheerder binnen ons Centrum.

Iris van de Graaf

Logopedist

Iris van de Graaf

Logopedist

Contact
Mail: iris.vande.graaf@lc-renes.nl
Telefoon: 0681568999
Werkt op: dinsdag t/m vrijdag

Iris heeft bij Logopedisch Centrum Renes haar stage gedaan. De samenwerking beviel goed en we konden weer een collega gebruiken dus Iris is in ons team gebleven, waarmee we heel blij zijn!
Iris werkt op meerdere locaties in Dieren. Zij werkt graag met (jonge) kinderen met ernstige spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en met kinderen met een zwak fonologisch bewustzijn. Zij geeft in dit kader ook groepstrainingen voor kleuters en kinderen die starten in groep 3. Daarbij heeft zij direct na haar afstuderen ook de OMFT-specialisatie behaald.

Zehra Acem

Logopedist

Zehra Acem

Logopedist

Contact
Mail: zehra.acem@lc-renes.nl
Telefoon: 0642691030
Werkt op: maandag, woensdag en donderdag

Nadat Zehra haar opleiding aan de HAN in Nijmegen succesvol heeft afgerond, is ze bij ons komen werken. Gedurende haar stages heeft ze ervaring opgedaan met kinderen die taal- en spraakproblemen hebben en met afwijkende mondgewoonten. In haar afstudeerjaar heeft Zehra zich verder verdiept in spraakstoornissen. Ze hecht veel waarde aan het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen tijdens de behandelingen. Zehra blijft graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen logopedie en zal zich de komende tijd specialiseren binnen het vakgebied.

Angélique Sol

Logopedist

Angélique Sol

Logopedist

Contact
Mail: angelique.sol@lc-renes.nl
Telefoon: 0613111994
Werkt op: maandag, woensdag, donderdag

In 2013 is Angélique afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de HU te Utrecht. Sindsdien heeft zij in een logopediepraktijk in het westen van het land ervaring opgedaan met het werken met (jonge) kinderen met spraak- en taalproblemen en volwassenen met problemen met de stem. Zij is creatief en kan goed inspringen op onverwachte situaties.
Naast het werken met (jonge) kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen heeft zij veel affiniteit met het werken met kinderen met slikproblemen (OMFT). Angélique is tevens gespecialiseerd in het werken met volwassenen met stemproblemen en globusgevoel (brok in de keel).

Ilse van Hemert

Logopedist / Managementassistent

Ilse van Hemert

Logopedist / Managementassistent

Contact
Mail: ilse.van.hemert@lc-renes.nl
Telefoon: 0681557547
Werkt op: maandag, dinsdag en donderdag

Ilse heeft een ruime werkervaring in logopediepraktijken, waarvan de laatste jaren in ons Centrum. Zij is gespecialiseerd in lees- en spellingproblemen, kinderen met taalproblemen of TOS (taalontwikkelingsstoornis) en werkt veel met kinderen met spraak en andere fonologische problemen. Ook het begeleiden van groepen kinderen die moeite hebben met de vaardigheden voor het aanvankelijk lezen doet zij heel graag. Daarbij ondersteunt Ilse de praktijk in haar functie als managementassistent.

Barbara Verstraaten

Logopedist

Barbara Verstraaten

Logopedist

Contact
Mail: barbara.verstraaten@lc-renes.nl
Telefoon: 0681585077
Werkt op: dinsdag en woensdag

Barbara is haar carrière gestart als sociotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg en heeft jarenlang gewerkt met kinderen en jongeren met ASS. Daarnaast heeft ze ervaring in het geven van trainingen op het gebied van gesprekstechnieken in het commerciële bedrijfsleven. De zorg bleef echter trekken en door haar liefde voor (voor)lezen en taal heeft ze zich laten omscholen tot logopedist.
Barbara heeft bij haar vorige praktijk ervaring opgedaan in het werken met (meertalige) kinderen met taal- en spraakproblemen. Tijdens haar behandelingen maakt ze graag gebruik van prentenboeken en rollenspellen. Positiviteit, vertrouwen, veiligheid en humor zijn belangrijke waarden in haar werk.

Astrid Renes

Logopedist / Dyslexiespecialist / Trainer / Eigenaar

Astrid Renes

Logopedist / Dyslexiespecialist / Trainer / Eigenaar

Contact
Mail: astrid.renes@lc-renes.nl
Telefoon: 0640168125
Werkt op: maandag, donderdag, vrijdag

In 1989 heeft Astrid Logopedisch Centrum opgericht. Na haar studie PABO (1992) heeft zij zowel als leerkracht op diverse basisscholen als in haar centrum gewerkt. Sinds het behalen van de Master dyslexie heeft zij veel kinderen met dyslexie begeleid. Zij heeft voor KWeC cursussen gegeven met betrekking tot de beginnende geletterdheid en dyslexie. Ook heeft zij de cursus PreT (Prentenboeken en Taal-denkstimulering) ontwikkeld en de training ‘Boekenwurm in de dop’ die aan kinderen bij aanvang groep 3 wordt gegeven. Op aanvraag kan de training ‘Logopedie in een notendop’ gegeven worden; dit is voor het beter signaleren van logopedische problemen door leerkrachten.

Marja Karenbeld-Meijer

Logopedist

Marja Karenbeld-Meijer

Logopedist

Contact
Mail: marja.karenbeld@lc-renes.nl
Telefoon: 0681499637
Werkt op: dinsdag en woensdag

Marja is een zeer ervaren en veelzijdig logopedist. Na een paar jaar met haar gezin in het buitenland te hebben gewoond, is de logopedie toch weer gaan kriebelen. Daar ligt haar passie. Marja werkt graag met volwassen adem- en stemcliënten. Ook begeleidt zij graag kinderen met ernstige taal- of spraakproblemen of TOS (taalontwikkelingsstoornis). Daarbij begeleidt zij veel kinderen met afwijkende mondgewoonten met OMFT (Oromyofunctionele therapie).

Jeske Breuker

Logopedist

Jeske Breuker

Logopedist

Contact
Mail: jeske.breuker@lc-renes.nl
Telefoon: 0642699879
Werkt op: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Jeske heeft haar eindstage gelopen bij Logopedisch Centrum Renes.
Na het succesvol afronden van haar opleiding aan Hogeschool Windesheim Zwolle is zij gelijk in het Centrum komen werken.
Jeske heeft een grote interesse in het werken met (jonge) kinderen met spraak- en taalproblematiek. De komende tijd zal zij zich gaan specialiseren binnen haar vakgebied.