Tarieven en facturatie

Tarieven en Facturatie

Tarieven

Screening directe toegang (DTL)€ 23,-
Reguliere individuele behandeling€ 46,-
Eenmalig specifiek onderzoek€ 92,-
Overleg met derden (30 min.)€ 46,-
Verslaglegging aan derden (30 min.)€ 46,-
Toeslag instelling of aan huis€ 26,-
Telefonische zitting€ 23,-
Groepsbehandeling (gemiddeld)€ 26,-

LET OP: dit zijn de tarieven in geval van niet gecontracteerde zorg (behandelingen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraars vallen, zoals lees- en spellingproblemen).
Voor de actuele tarieven per zorgverzekeraar: Overzicht tarieven 2023 LC-Renes.

Lees hier onze betalingsvoorwaarden.

Toelichting tarieven

– Er kan een overleg op locatie plaats vinden. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar u krijgt hier de rekening van gepresenteerd. Daarom zal altijd vooraf om uw toestemming worden gevraagd.

– Verslaggeving aan derden: het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer, maar voor een andere instantie (bv. school). Ook voor het schrijven van een verslag zal vooraf toestemming gevraagd worden.

TarievenTarievenTarievenBewaren

– De tarieven zijn per zitting, onafhankelijk van de duur van de zitting, zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit . Bij Logopedisch Centrum Renes duurt een sessie gemiddeld 20 minuten (cliëntgebonden tijd).

tarieven

(vervolg toelichting)

– De toeslag instelling of aan huis is de toeslag die gedeclareerd wordt over het tarief van een normale zitting. De uit-toeslag wordt berekend indien de behandeling in een instelling, aan huis plaatsvindt of wanneer een overleg op locatie plaatsvindt. Een behandeling aan huis kan alleen op indicatie van de arts mits de cliënt vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kan komen.

– Indien u de afspraak niet nagekomen bent (of niet 48 uur van tevoren heeft afgezegd) betaalt u het reguliere behandeltarief zelf. Dit wordt dus niet vergoed door uw zorgverzekeraar (er heeft immers geen zitting plaatsgevonden).

Facturatie

Logopedisch Centrum Renes heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Logopedische behandeling wordt voor u of uw kind in de meeste gevallen door uw ziektekostenverzekering vergoed.
Voor behandelingen logopedie krijgt u geen rekening toegestuurd. Wij dienen de facturen rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Eventuele verrekening van het eigen risico (alleen bij volwassenen) wordt door de zorgverzekeraar met u geregeld.

N.B.: Er zijn twee indicaties waarbij de logopedische behandeling niet altijd wordt vergoed: dit zijn dyslexie en problemen als gevolg van het leren van Nederlands als tweede taal (NT2). Als uw zorgverzekeraar deze indicaties niet vergoedt, dan zult u deze kosten zelf moeten dragen. Bij NT2 onderzoeken we of de taalontwikkeling ook vertraagd of gestoord is in de moedertaal (T1). Als dit het geval is, wordt taaltherapie bij meertaligen ook gewoon vergoed. Bij twijfel sturen wij soms door naar Kentalis die de eerste taal extra goed in kaart kan brengen bijvoorbeeld door het inzetten van een tolk.

Tarieven en vergoeding Dyslexie, lezen en spelling

Reguliere individuele behandeling (30 min.)€ 46,-
Behandeling (60 min)€ 92,-


Behandeling van lees- en spellingproblemen
wordt niet binnen de logopedie vergoed, als het geen ernstige enkelvoudige dyslexie betreft. In dat geval dient u de rekening zelf te bekostigen.

Er kan wel kan vergoeding plaatsvinden als er naar verwachting sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie. Dit gebeurt dan ofwel in een instituut ofwel door een instituut op school. De aanlevering van de vereiste gegevens hiervoor ligt in handen van de school van uw kind.

Bewaren

Bewaren

Bewaren