Privacy

Privacybeleid

Logopedisch Centrum Renes

  • gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • informeert cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • informeert cliënten indien de behandelend logopedist bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten.

Privacy op deze website

Wij achten het van groot belang dat uw gegevens bij bijvoorbeeld het aanmelden door kwaadwillenden niet onderschept kunnen worden.
Onze website is om deze reden beveiligd (dit kunt u zien aan de ‘https’ of het slotje).
U kunt daarom alle gevraagde gegevens op bijvoorbeeld het aanmeldformulier veilig invoeren.
Binnen onze mogelijkheden kunnen wij u verzekeren dat uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld en niet voor derden toegankelijk zijn of aan derden zullen worden verstrekt.

U kunt de AVG verklaring bekijken.

 

 

privacy