Gehoor/Auditieve verwerkingsproblemen

Logopedisch Centrum RenesKinderenGehoor/Auditieve verwerkingsproblemen

Gehoor/auditieve verwerkingsproblemen

Wij kunnen uw kind helpen als het bijvoorbeeld:

 • vaak ‘huh’ of ‘wat zeg je?’ zegt
 • slechthorend is en begeleiding wil voor spraakafzien
 • een achterstand in de spraak en/of taal heeft opgelopen door gehoorproblemen
  gedurende een langere tijd (bv. veel oorontstekingen)
 • mondelinge opdrachten moeizaam begrijpt
 • moeite heeft om mondelinge informatie te onthouden
 • inadequate antwoorden geeft op vragen van u of iemand anders
 • moeite heeft om de leerkracht te volgen in een rumoerige klas
 • moeite heeft om meerdere mondelinge instructies te begrijpen
 • moeite heeft met het herhalen van mondelinge informatie in de juiste volgorde


Uitleg Gehoor / Auditieve verwerkingsproblemen (AVP)

Een goed gehoor is van groot belang om alle klanken van woorden te horen en te begrijpen wat er gezegd wordt. Als een kind door bijvoorbeeld frequente oorontstekingen de spraak niet goed kan horen, kan het ook niet goed imiteren. Maar soms wordt een kind ook al slechthorend of doof geboren.
Een achterstand in de spraak en taal kan in beide gevallen een gevolg zijn.
Het kan ook voorkomen dat wij de huisarts om een doorverwijzing vragen naar de Kno-arts als wij twijfels hebben over het gehoor van uw kind.

Er zijn tips voor een dove of slechthorende leerling in de klas, maar deze tips gelden evenzo voor familie en bekenden in de omgeving van het slechthorende kind.

Tips bij gehoor en auditieve verwerkingsproblemen


Auditieve verwerkingsproblemen (AVP)
zijn problemen in het horen en spraakverstaan, ondanks een normaal gehoor. Tegenwoordig wordt dit ook wel Functioneren in Luistersituaties (FIL) genoemd.
Auditieve verwerkingsproblemen houden dus in dat geluid wel wordt verstaan, maar dat er problemen zijn in het verwerken van het geluid tot een betekenisvolle boodschap. Dit heeft invloed op het geheugen, het taalbegrip, het leervermogen en de aandacht. Kinderen met AVP hebben vooral moeite met allerlei vaardigheden die nodig zijn voor het verstaan van mondelinge informatie.
Een kind moet aan een aantal criteria voldoen om de diagnose AVP te krijgen.
Hiervoor hebben wij vragenlijsten voor de ouders en leerkrachten. Indien nodig kunnen wij uw kind verder helpen met een speciale methode.

Twijfelt u of uw kind AVP heeft? Bekijk dan hier de Checklist voor kinderen met AVP.

Neem contact met ons op als u denkt dat uw kind AVP heeft.