Kwaliteit

Kwaliteit

Continuïteit

Wij proberen onze klanten zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat er een week geen logopedie is, omdat uw behandelend logopedist bijvoorbeeld een cursus volgt. Wij zorgen er dan voor dat u deze week thuis door kunt oefenen of dat de behandeling in overleg met u op een ander tijdstip plaatsvindt. Op deze wijze blijft ook de kwaliteit van de begeleiding hoog.
Binnen de praktijk zijn afspraken gemaakt voor (langdurige) waarneming bij ziekte, vakantie en/of verlof. Mocht één van ons onverhoopt voor een langere periode afwezig zijn, dan wordt eerst intern naar vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is, dan zal er een externe logopedist worden ingeschakeld.

Locaties: Paramedisch Centrum (PMC) DierenLC-Renes waarborgt continuïteit ten dienste van de kwaliteit

Samenwerking / Partners

In onze praktijk wordt veel samengewerkt met andere disciplines, omdat in de afgelopen jaren bewezen is dat samenwerking de kwaliteit van de zorg voor de cliënt verhoogt. Bovendien helpen we door samen te werken elkaar verder en kan iedereen tijd besparen.

Samenwerking ten dienste van de kwaliteit

Samenwerking is er in de regio van onze locaties met:

 •  Huisartsen
 •  Specialisten (Kno-arts, neuroloog, kinderarts) van ziekenhuizen  Arnhem/Zevenaar, Zutphen en Doetinchem
 •  Tandartsen / Orthodontisten
 •  Logopedisten van de gemeente Rheden en GGD N-O Gelderland
 • GGMD voor Doven en Slechthorenden
 • Fysiotherapie Het Centrum in Dieren
 • Kinderfysiotherapie Het Eiland in Dieren
 • (Kinder-) Fysiotherapie Poos in Velp
 • Kinderpraktijk KOM (RT, Kinder- en jeugdtherapie) in Doesburg
 • Leerkrachten en Intern Begeleiders van alle basisscholen en speciaal onderwijs scholen in deze regio
 • (VVE) peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
 • Remedial Teachers
 • Ambulant Begeleiders van Kentalis
 • STMG (Stichting Thuiszorg Midden Gelderland) met Consultatiebureau -artsen en -verpleegkundigen
 • Prelogopedist: Mirjam van de Berg
 • (Kinder-) Ergotherapeuten
 • Orthopedagogen
 • (Kinder-) Psychologen

Wij werken in Dieren specifiek samen binnen het ParaMedisch Centrum Dieren, in Doesburg binnen Stichting IJsselstromenin Rheden binnen het Medisch Centrum Rheden en in Velp binnen 1+ geïntegreerde eerstelijnszorg Velp.

Registraties

Registraties

Kwaliteits instituut dyslexie

This is header

Logopedisch Centrum Renes staat geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici

Registraties

Kwaliteit: Lid van Nederlandse Vereniging voor Logopedie

Klant ervaringsonderzoek (KEO)

Om te weten hoe u de door ons geboden zorg ervaren heeft, krijgt u aan het eind van de behandeling een onderzoek om on-line in te vullen. Met de tips en tops die u aangeeft, blijft het team van Logopedisch Centrum Renes de zorg verder optimaliseren en de kwaliteit gewaarborgd. Uiteraard is uw privacy hierbij verzekerd.

Kennisoverdracht

Door frequent praktijkoverleg wordt kennis met elkaar gedeeld. Hierdoor blijven alle logopedisten van Logopedisch Centrum Renes op de hoogte van de meest recente inzichten en methoden.

In eigen beheer worden de volgende workshops gegeven:

Kwaliteit in de cursus Prentenboeken en Taaldenkstimulering– Prentenboeken en Taal-denkstimulering (PreT)
Doelgroep: schoolteams, logopedisten, remedial teachers en andere belangstellenden (bijvoorbeeld voorleesvrijwilligers).
De workshop van twee dagdelen is voor iedereen die beroepsmatig of in de vrije tijd veel met voorlezen te maken heeft, en graag ‘meer’ uit het lezen en voorlezen van boeken wil halen ter stimulering van de taalontwikkeling. Bekijk ook de PreT_flyer.
Voor meer informatie over deze cursus kunt u bellen met Astrid Renes 06 40168125 of stel hier uw vraag.

 

Cursus Logopedie in een notendop; signaleren van logopedische problemen door leerkrachten–  “Logopedie in een notendop; Signalering van logopedische problemen door leerkrachten”
Doelgroep: leerkrachten en Intern Begeleiders die zo goed mogelijk de signalen willen kunnen herkennen die kunnen duiden op logopedische problematiek bij kinderen in de groepen 1 t/m 4 van de basisschool en meer specifiek in de leeftijd van 4;09 tot 5;09 jaar. De cursus is ontwikkeld door een collega logopedist in samenwerking met Bontekoe Academie. Trainer Astrid Renes is bevoegd om deze cursus te geven. Meer informatie vindt u in de Folder Cursus Logopedie in een notendop.
Voor meer informatie over deze cursus kunt u bellen met Astrid Renes of stel hier uw vraag.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Kennisoverdracht

Bewaren

Bewaren

Bewaren