Specialisaties

Specialisaties

In ons Centrum hebben wij de volgende specialisaties:

Cursussen, workshops en trainingen:
Regelmatig worden voor KWeC door Astrid Renes cursussen op het gebied van lezen, dyslexie en spelling gegeven voor leerkrachten,
intern begeleiders, leescoördinatoren, remedial teachers, orthopedagogen, psychologen en logopedisten.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Kwaliteit en specialisaties; Logo van KWeC; Kwalitatieve Workshops en Cursussen
Cursus Logopedie in een notendop; signaleren van logopedische problemen door leerkrachten
Specialisaties en kwaliteit; Prentenboeken en Taaldenkstimulering

De cursus “Logopedie in een notendop; Signalering van logopedische problemen door leerkrachten” is ontwikkeld door een collega logopedist in samenwerking met Bontekoe Academie. Trainer Astrid Renes is bevoegd om deze cursus te geven. De cursus is bedoeld voor leerkrachten die zo goed mogelijk de signalen willen opvangen die kunnen duiden op logopedische problematiek bij kinderen in de groepen 1 t/m 4 van de basisschool en meer specifiek in de leeftijd van 4;09 tot 5;09 jaar. Meer informatie vindt u in de Folder Cursus Logopedie in een notendop.

Ook wordt in eigen beheer de cursus PreT (Prentenboeken en Taal-denkstimulering) gegeven voor iedereen die beroepsmatig (leerkrachten, begeleiders peuterspeelzalen) of in vrije tijd (voorlees vrijwilliger) veel met voorlezen te maken heeft. Meer informatie vindt u in de PreT_flyer.