Logopedie

Logopedie

Logopedie bij kinderen

In ons Centrum kunt u voor logopedie met uw kind terecht voor de volgende behandelingen. Klik op de link en u wordt naar de betreffende pagina gebracht voor meer informatie:

Spraak
Taal
Voorbereidend lezen bij kleuters (fonologisch bewustzijn)
Lezen en spelling
Dyslexie

Gehoor / auditieve verwerkingsproblemen (AVP)
Afwijkende mondgewoonten
Stem

Logopedie bij volwassenen

Volwassenen kunnen in ons Centrum terecht voor de volgende frequent voorkomende aspecten. Klik op de link en u gaat naar de betreffende pagina voor meer informatie over het onderwerp:

Adem en stem
Spraak/articulatie
Spraakafzien
Slikken

Dankzij de logopedist

Logopedie afgebeeld met mondstanden voor spraakafzien

Over logopedie