Directe toegang en verwijzing

Logopedisch Centrum RenesPraktijkinfoDirecte toegang en verwijzing

Directe toegang en verwijzing

Onze praktijk is DTL-gekwalificeerd (Directe Toegang Logopedie). In ons Centrum kunt u daarom met of zonder verwijzing van de huisarts of specialist terecht. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden echter deze rechtstreekse toegang.
Lees in deze folder meer over ‘zonder verwijzing naar de logopedist’.
Dit jaar geldt voor verzekerden van Nationale Nederlanden en OHRA  dat altijd een verwijzing dient te worden aangevraagd bij de (huis-)arts. Voor verzekerden van CZ geldt de directe toegang wel bij volwassenen, maar voor kinderen tot 18 jaar moet eveneens een verwijzing worden aangevraagd.

N.B.: Er zijn twee indicaties waarbij de logopedische behandeling meestal niet vergoed wordt: dit zijn dyslexie en problemen als gevolg van het leren van een tweede taal (NT2). Als uw zorgverzekeraar deze indicaties niet vergoedt, dan zult u deze kosten zelf moeten dragen. Kijk hiervoor ook in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar.

Directe Toegang Logopedie; ons centrum is gecertificeerd dus zonder verwijzing welkom

Directe Toegang Logopedie