Taal

Bron afbeeldingen: Kentalis

HEEFT U TWIJFELS OVER DE TAALONTWIKKELING VAN UW KIND?
BEKIJK DE MINIMUM SPREEKNORMEN EN DOE DE SNEL-TEST

Taal baby en peuter

Wij kunnen uw baby of peuter met de taal helpen als hij of zij:

 • niet of zonder veel afwisseling brabbelt
 • veel kwijlt en weinig de mond en tong gebruikt om nieuwe dingen te ontdekken
 • weinig reactie geeft op uw stem of een geluid
 • niet vaak probeert een woord na te zeggen
 • opvallend stil is tijdens het spelen (zichzelf niet begeleidt met taal tijdens spel)
 • weinig woordjes zegt en begrijpt
 • korte opdrachtjes niet begrijpt
 • nog geen juiste zinnetjes maakt zoals andere kinderen van dezelfde leeftijd wel doen
 • nog veel brabbelt en een eigen taaltje heeft
 • nog geen gesprekje met u of iemand anders kan voeren

Taal kleuter en oudere kinderen

Wij kunnen uw kleuter of oudere kind helpen als hij of zij:

 • in korte, kromme zinnen praat
 • moeite heeft met het vinden van de juiste woorden
 • moeilijk kan zeggen wat hij/zij voelt
 • vrijwel nooit een gesprekje uit zichzelf begint
 • andere antwoorden geeft op uw vraag dan u verwacht
 • niet goed te begrijpen is en hij/zij ook anderen niet altijd goed begrijpt
 • het moeilijk vindt om een verhaal gestructureerd te vertellen
 • regelmatig een conflict(je) of misverstand heeft met vriendjes en klasgenoten
 • mondeling gegeven opdrachten niet goed uit kan voeren
 • moeite heeft om de aandacht vast te houden als er gepraat wordt (thuis en/of op school)
 • minder goed praat in zinnen vergeleken met een ouder broertje of zusje op die leeftijd
 • meertalig is, b.v. Arabisch en Nederlands en moeite heeft met de taal maar niet het gevolg is van het leren van twee talen tegelijk (bv ook in de taal die thuis het meest wordt gesproken loopt het kind achter met de taalverwerving).

PDF met voorbeelden van taalproblemen met tekeningen (Kentalis)
Jos heeft ’n TOS_puber

Verhaalvlecht voor taal; gestructureerd vertellen.

Wij gebruiken in ons Centrum succesvol de verhaalvlecht van de Nederlandse methodiek Story Grammar Training (De Groot, Daamen & Scheper, 2013)  om de opbouw van een verhaal zowel visueel als tactiel (voelbaar) te ondersteunen. Dit biedt een kind met oefening en ondersteuning van deze structuur de succeservaring om een verhaal te vertellen met een begin, kern en plot waardoor de luisteraar begrijpt wat bedoeld wordt.

Uitleg Taal
Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren. Dit heeft als gevolg dat je als kind geïsoleerd kunt raken van je omgeving omdat je niet begrepen wordt of zelf niet begrijpt wat de bedoeling is of wat er van je verwacht wordt.

Taal is nodig om te kunnen denken en verbanden te leggen en de wereld om ons heen te begrijpen. Als de taal onvoldoende op niveau is voor de leeftijd, kan de denkontwikkeling ook vertraagd worden.
Het is daarom heel belangrijk om een vertraging of stilstand in de taalontwikkeling te voorkomen. Wij geven adviezen en helpen om de taalontwikkeling van uw kind weer op het niveau te krijgen van de leeftijd. De samenwerking met u als ouder is hierbij essentieel. Wij kunnen niet zonder de hulp van u thuis om het taalniveau van uw kind zo spoedig mogelijk te verbeteren zodat het minder problemen ervaart in de communicatie.

Ook bij kinderen met bijvoorbeeld autisme of het syndroom van Down kunnen wij veel betekenen. Zo zal er speciale aandacht besteed worden aan de voorwaarden voor de spraak-taalontwikkeling. Tijdens het samen spelen zullen o.a. oogcontact, imitatie en gericht luisteren gestimuleerd worden zodat het kind plezier krijgt in communiceren. Soms maken we daarbij in het begin gebruik van ondersteunende gebaren, foto’s, picto’s of plaatjes.
Als de taalontwikkeling op gang komt, begeleiden wij de communicatie in zinnen en zal de uitspraak van de klanken en woorden begeleid worden.

Op de site van de beroepsvereniging NVLF vindt u meer informatie over kinderen en de taalontwikkeling. Ook op de website kind en taal staat veel interessante informatie.