Lezen en Spelling

Lezen en spelling

Wij kunnen uw kind vanaf groep 3 helpen als hij of zij:

 • de letters niet goed kan onthouden (automatisering)
 • moeite heeft met het hakken en plakken van de woorden om tot lezen te komen (analyse en synthese)
 • veel fouten met lezen maakt door gokken (radend lezen)
 • weinig leesfouten maakt maar het tempo veel te laag is
 • tegenzin heeft om te lezen door faal-ervaringen
 • technisch wel kan lezen maar niet begrijpt wat het leest (begrijpend lezen)
 • letters vergeet bij het schrijven van woorden (‘fiets’ wordt ‘fies’)
 • letters omdraait met lezen of schrijven (b.v. b/d, of a/e)
 • de spellingregels niet goed weet
 • de spellingregels wel weet, maar niet goed kan toepassen
 • emotionele problemen heeft doordat het problemen heeft met lezen en/of spellen

Uitleg lezen
Tussen taal en lezen zit een groot verband. We leren ontzettend veel van lezen: onze woordenschat breidt uit, we leren nieuwe zinsstructuren, we leggen nieuwe relaties en daarmee wordt ons begrip vergroot. Als dit lezen onvoldoende op niveau is en het te langzaam gaat, heeft dit als gevolg dat we minder taal opnemen, waardoor hierin een achterstand kan ontstaan. Om dit te voorkomen, zorgen wij ervoor dat uw kind goede leestechnieken leert gebruiken en dat er veel ‘leeskilometers’ worden gemaakt (veel boeken lezen). Lezen en spelling gaan bij ons hand in hand omdat schrijven ondersteunend zijn voor het lezen.
Om het plezier in het lezen te creëren en te houden, bieden wij boeken en het lezen op een leuke en uitdagende manier aan door onder andere goed gevulde boekenkasten met zowel informatieve als verhalende boeken en werken wij met weddenschappen en beloningen zoals leesdiploma’s, medailles en leesbekers. Zie voor meer informatie over lezen en spelling de pagina dyslexie.

Uitleg Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is één van de belangrijkste vaardigheden om te beheersen, maar ook één van de moeilijkste. Dagelijks lezen we, en willen we begrijpen wat we lezen. Dit doen we door onszelf vragen te stellen over wat we lezen. We gebruiken bepaalde strategieën als vanzelfsprekend. Sommige kinderen hebben echter moeite met het toepassen van deze strategieën. Zij zijn zich onvoldoende bewust van wat ze lezen. Tijdens individuele begeleiding leren wij deze kinderen strategieën aan om na te kunnen denken over bepaalde teksten (bijvoorbeeld door voorspellen, visualiseren, vragen stellen, samenvatten).

.

zomerleesdip voorkomen
Logopedie en dyslexie; behandeling bij lezen en spelling vacatures

Uitleg Spelling
Wij werken in ons centrum met de KWeC-methodiek.
De KWeC-methodiek is een spellingmethodiek waarbij meerdere zintuigen (multi-sensorieel) tegelijkertijd worden gestimuleerd. Uit onderzoek blijkt dit uitermate effectief te zijn. Daarbij maken wij de letters en spellingregels visueel, door gebruik te maken van blokjes.
De KWeC-methodiek sluit aan bij alle spellingmethoden die op de basisscholen worden gebruikt. Zo zorgen wij voor een goede doorgaande lijn, waarbij frequent overleg met zowel ouders als school plaatsvindt.
Met name het zorgdragen voor de doorgaande lijn is heel essentieel, daar het toch al overbelaste werkgeheugen van een kind met spellingproblemen dan niet hoeft te ‘dubbelleren’ (het leren van andere woorden op school als bij de behandelaar).

Uitleg emotionele problemen
Vaak is het zo dat kinderen al zoveel nare ervaringen hebben opgedaan door hun problemen met lezen en spelling, dat ze in een negatieve spiraal zijn terecht gekomen. Frustratie, onzekerheid, lichamelijke klachten als buikpijn e.d. zijn niet vreemd bij deze groep kinderen.
Er wordt in onze praktijk niet alleen aan de technische aspecten van lezen en spelling gewerkt, maar juist ook aan het opdoen van succeservaringen en aan het accepteren van en omgaan met het hebben van een lees- en/of schrijfprobleem (psycho-educatie).

Hiervoor werken wij onder meer met het  programma Jesse heeft dyslexie, een programma dat oplossingsgericht werkt aan dyslexie.

Jesse heeft dyslexie wordt bij ons gebruikt voor oplossingsgericht werken met lezen en spelling