Stem

Adem en stem

Wij kunnen uw kind helpen als het:

  • een hese of schorre stem heeft
  • de stem verkeerd gebruikt waardoor stembandknobbeltjes zijn ontstaan
  • het praten als vermoeiend ervaart
  • onvoldoende volume kan maken (of juist altijd te luid spreekt)
  • heel veel kracht moet zetten in de keel om stemgeluid te maken
  • de gewoonte heeft om tijdens het praten of met het lezen hoog in de borst te ademen

Uitleg adem- en stemproblemen
Hees zijn wil zeggen dat de stem niet meer helder klinkt. Tijdens het praten trillen de stembanden, doordat er uitgeademde lucht langskomt. Bij heesheid sluiten de stembanden niet goed; ze zijn vaak wat dik en rood.

Ook kunnen er kleine bultjes (stembandknobbeltjes) op de stembanden komen. Dit kan alleen de Kno-arts constateren. Daarom is de algemene regel: is uw kind langer dan 3-6 weken hees, raadpleeg de huisarts of Kno-arts.
Heesheid kan ontstaan door verkoudheden of allergie, mondademen, verkeerd gebruik van de stem (veel schreeuwen), kuchen of gekke stemmetjes nadoen. Heesheid kan vanzelf overgaan, maar heesheid kan ook blijvend zijn. Bij langdurig verkeerd gebruik van de stem worden de stembanden overbelast. Als iemand bijvoorbeeld veel blijft schreeuwen, zal de stem hees blijven.

Aan het werk met adem en stem
Wij kunnen adviezen en tips geven hoe uw kind met de stem om moet gaan. Daarbij kunnen wij met behulp van verschillende technieken uw kind leren de adem als steun voor de stemgeving te gebruiken en de stem op een ontspannen manier te gebruiken.

De stem helder krijgen is lang niet altijd het doel van de therapie. De nadruk ligt op een correct gebruik van de ademhaling en stem. De heesheid verdwijnt dan vaak op den duur omdat de stem de rust krijgt om te herstellen.

Ga voor meer informatie over de adem en stem naar de website van onze beroepsvereniging NVLF.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren