Slikken / OMFT

Slikken / OMFT

Wij kunnen u helpen als u:

  • verwezen bent door uw tandarts of orthodontist voor OMFT (Oro Myofunctionele therapie)

Uitleg Slikken / OMFT

  • U bent verwezen door de tandarts of orthodontist voor OMFT:
    De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, lispelen of slissen. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Wij werken met u aan het veranderen van de gewoonten van onder meer het slikken en aan het herstel van het evenwicht van de mondspieren; de tandarts of orthodontist werkt aan de vorm van uw gebit door het aanmeten van bijvoorbeeld een beugel. Wij werken altijd nauw samen met uw tandarts of orthodontist.

Bewaren

Slikken bij volwassenen en slikproblemen bij volwassenen

Bewaren

Bewaren

Bewaren