Algemene voorwaarden en werkwijze

Logopedisch Centrum RenesPraktijkinfoAlgemene voorwaarden en werkwijze

Algemene voorwaarden en werkwijze

Door het afnemen van logopedische zorg bij Logopedisch Centrum Renes, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden Logopedisch Centrum Renes.

Intake en onderzoek

De werkwijze voor intake en onderzoek is als volgt:
De logopedist zal tijdens de eerste afspraak een anamnese afnemen. Als u zonder verwijzing bij ons bent gekomen, nemen wij eerst een (verplichte) screening af of er geen signalen zijn toch eerst langs de huisarts te gaan. Alle gegevens worden genoteerd die van belang zijn om een goed beeld van de klacht te krijgen. Het formuleren van de hulpvraag is hier een belangrijk onderdeel van.

Neem voor deze afspraak altijd mee:

  • Het identiteitsbewijs
  • De zorgverzekeringspas

Wij zijn verplicht uw burger servicenummer (BSN) te verifiëren. Hier kunt u meer informatie lezen over het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg.

Indien aanwezig neemt u ook mee:

  • De verwijzing van de (huis)arts
  • De gegevens van andere betrokkenen (bv. gegevens van school, bevindingen van de logopedist van de gemeente na een screening, gegevens van de logopedist van een andere praktijk die eerder heeft behandeld)

Na de eerste afspraak volgt een fase van onderzoek. Afhankelijk van het probleem kan deze onderzoeksfase een of meerdere sessies duren. Bij kinderen die voor spraak- en/of taalontwikkelingsproblemen komen, zal het onderzoek altijd meerdere sessies in beslag nemen.

Behandelplan

Na het onderzoek zal de logopedist een behandelplan opstellen. Dit behandelplan wordt met u besproken en u op schrift overhandigd. Het behandelplan dient u ook te ondertekenen ter bevestiging dat u het eens bent met de voorgestelde en besproken behandeling.
Met enige regelmaat zal het behandelplan met u worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld.

Werkwijze

Bewaren

Bewaren

Duur behandeling

De totale duur van de behandeling is afhankelijk van het soort probleem en de hulpvraag. Iedere sessie duurt maximaal 20 minuten.