Fonologisch bewustzijn

Logopedisch Centrum RenesKinderenFonologisch bewustzijn

Fonologisch bewustzijn

Het fonologisch bewustzijn is nodig voor het leren lezen en schrijven. Wij kunnen uw kind (groep 2) helpen als het:

  • moeite heeft met rijmen
  • moeilijk kan aangeven welke woordstukjes (lettergrepen) er in een langer woord zitten (te-le-vi-sie)
  • moeite heeft om te horen welke klank er vooraan/in het midden/aan het eind van een woord staat (‘wat is de eerste letter van roos?’)
  • moeite heeft met het hakken van een kort woordje in losse klanken
    (b-oo-m)
  • de letters die aangeboden worden op school niet kan onthouden
  • geen interesse heeft in lezen of schrijven
  • reeds geleerde informatie op het gebied van letters en cijfers niet vlot kan oproepen uit het geheugen (moeite met automatisering)

Spelletje Kweckie voor letterkennis en fonologisch bewustzijn
Vingerpoppetjes, gebruikt bij het stimuleren van het fonologisch bewustzijn

Uitleg voorbereidend lezen
In de kleutergroepen wordt door school al aandacht besteed aan het spelenderwijs leren van letters, rijmen, het verdelen van woorden in stukjes, aan het leren horen wat de eerste of laatste klank van een woordje is en aan het ‘hakken en plakken’ van korte woordjes (b-oo-m). Kinderen leren dat de betekenis van boom los te koppelen is en kunnen meer naar de vorm van het woord kijken (‘boom’ is dat wat in het bos staat en bladeren heeft en een stam; het woord ‘boom’ bestaat uit 3 klanken). Dit noemen we het fonologisch bewustzijn.
Soms verloopt het ontwikkelen van het fonologisch bewustzijn niet soepel.
Dan is het goed om in groep 2 extra hier extra aandacht aan te besteden, daar deze aspecten samen met de letterkennis van groot belang zijn voor het beginnend leesonderwijs van groep 3.

Groepstrainingen
Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in het individueel begeleiden van de kleuters, maar ook in groepsverband.
In groepen wordt er gewerkt met als basis het programma ‘Een steuntje in de rug met klanken en letters‘. Hier vindt u de Folder Groepstraining Fonologisch bewustzijn.
Ieder jaar worden van januari-maart en van april tot aan de zomervakantie de groepstrainingen verzorgd.

Voor de kinderen die bij aanvang van groep 3 ook nog extra begeleiding kunnen gebruiken, geven we in de periode van september tot december de groepstraining “Boekenwurm in de dop.” Neem contact met ons op voor meer informatie.