Spraakafzien

Spraakafzien

Wij kunnen u helpen als U:

  • plots- of laatdoof of slechthorend bent geworden en problemen ondervindt met het verstaan van uw gesprekspartner
  • ondanks een goed aangemeten hoortoestel problemen ondervindt met het verstaan van spraak
  • wilt weten wat u zelf kunt doen om de communicatie beter te laten verlopen


Uitleg spraakafzien

Veel mensen met een hoortoestel ervaren dat ze ondanks het hoortoestel toch vaak dingen misverstaan. Een hoortoestel is een technisch hulpmiddel om beter te kunnen horen, maar spraakverstaan blijft lastig, zeker in een groter gezelschap.

Met spraakafzien wordt het aflezen van klanken van iemands mond, gecombineerd met informatie uit non-verbale informatie zoals mimiek en lichaamstaal bedoeld. Soms wordt spraakafzien nog liplezen genoemd, maar dit is niet correct want je leest meer af dan alleen de lippen.

Dove mensen gebruiken vaak spraakafzien als middel om te kunnen begrijpen wat mensen zeggen die geen gebarentaal beheersen. Ook slechthorende mensen gebruiken het vaak om de hoorbare informatie die ze missen aan te vullen.

Logopedie afgebeeld met mondstanden voor spraakafzien

Met spraakafzien is echt niet alles te verstaan wat iemand zegt. Klanken als g, k, h of ng worden achter in de mond gevormd en zijn dus niet aan een mondbeeld te onderscheiden. Het verschil tussen bijvoorbeeld t, d, n, is lastig te zien omdat de tong bij deze klanken op dezelfde plek in de mond zit.  Ook het verschil tussen de p, b en m is niet goed te zien. Het is bijvoorbeeld niet goed te zien of een woord paard, baard of maart is. Dat moet uit de zin opgemaakt worden.

Hierbij kunnen wij u helpen, zowel individueel (liefst met uw partner) of in groepsverband. In 12-15 lessen van ongeveer een uur leert u alles over spraakafzien. Alvast ervaren hoe spraakafzien is…? De website liplezer laat het zien.

Kijkt u ook eens bij deze informatieve sites:
GGMD voor Doven en Slechthorenden
Stichting Hoormij
Logopedie en gehoor
Federatie van Nederlandse Audiologische Centra