Hanen oudercursus

Hanen oudercursus

Wij kunnen u samen met uw kind helpen als:

  • uw kind tussen de 1,5 en ongeveer 4 jaar oud is
  • uw kind nog niets of weinig zegt, of max. 2- 3 woordjes achter elkaar
  • u de communicatie met uw kind extra wil stimuleren en het gedrag van uw kind wil leren begrijpen
  • u gestructureerd en stap voor stap de taalontwikkeling van uw kind wil stimuleren
  • u sociale steun zoekt om de communicatie van uw kind te verbeteren en het gedrag beter leren te begrijpen, zowel formeel (cursusleider) als informeel (ervaringen uitwisselen met andere ouders in de groep)

 

Hanen oudercursus

Bron illustraties: Boek ‘Praten doe je met z’n tweeën’

Hanen oudercursus

Hanen-Program-logo-206x100

Uitleg Hanen oudercursus

De Hanen oudercursus is bedoeld voor ouders van kinderen die niet als vanzelf tot een goede taalontwikkeling komen, los van wat de eventuele oorzaak is. De meeste kinderen zijn tussen de 1,5 en de 4 jaar. In overleg kunt u zich ook aanmelden als uw kind ouder is.

In de cursus worden vaardigheden aangeboden die u dagelijks kunt gebruiken in de interactie met uw kind. Wat heeft het kind nodig om zijn of haar communicatieve mogelijkheden te ontwikkelen? Een van de hoofdstrategieën is Kijken – Wachten – Luisteren (KWL). Dit komt in de cursus uitgebreid aan bod.
De Hanen oudercursus is een actieve cursus. Praten met andere ouders, ervaringen delen, naar video-opnames kijken, nieuwe vaardigheden leren en nadenken over hoe de nieuwe informatie van toepassing is op het kind.

Opzet Hanen oudercursus

Bij voldoende aanmeldingen zal ieder voor- en najaar de oudercursus gegeven worden. Logopedisch Centrum Renes is gecertificeerd om deze cursus, ontwikkeld in Canada, te mogen geven. Kijk voor meer informatie op de Canadese website van Hanen®.

De groepsgrootte is gemiddeld de ouders van 6 tot 8 kinderen. Bij voorkeur nemen beide ouders deel aan de cursus, omdat het effect thuis dan vaak veel groter is. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan uiteraard ook een van beide ouders meedoen.

Er wordt gestart met een telefonisch kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal onder meer bekeken worden of uw kind in aanmerking komt voor deze behandelgroep. Pas na dit gesprek zal uw aanmelding al dan niet definitief worden.
Er zijn 7 bijeenkomsten en 3 huisbezoeken met video-opnames.

Deze thema’s komen aan bod:
1. Laat je kind leiden
2. Volg je kind
    Huisbezoek met video-opname
3. Beurten wisselen om interactie op gang te houden
4. Taal toevoegen in de interactie
    Huisbezoek met video-opname
5. Taal toevoegen om het begrijpen te bevorderen
6. We gaan spelen!
    Huisbezoek met video-opname
7. Samen met een boek en vooruit met muziek

Wanneer wordt de Hanen oudercursus gegeven?

De Hanen oudercursus gaan ieder jaar van start in de maanden maart en september. De bijeenkomsten zullen per cursus in Dieren, Doesburg of Velp worden gehouden. Dit hangt mede af vanuit welke plaats de meeste aanmeldingen komen.

Vergoeding

De Hanen oudercursus wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed, mits er een verwijzing van een huisarts of kinderarts is uitgeschreven.
Alleen zorgverzekeraar DSW heeft deze cursus niet in het pakket opgenomen.
Wel dient u op eigen kosten het boek ‘Praten doe je met z’n tweeën’ aan te schaffen:
Titel: Praten doe je met z’n tweeën
Auteur: Jan Pepper en Elaine Weitzman
ISBN: 9789066659704
Boek bij Hanen oudercursus

 

 

 

 

 

Folder

Aanmelden Hanen oudercursus

U kunt zich gedurende het hele jaar opgeven. Bij voorkeur beide ouders van een kind. Maar u kunt zich ook alleen opgeven als dit niet mogelijk is.
U krijgt ongeveer een maand voor de start van de cursus te horen of de cursus doorgang krijgt. Vervolgens zal het telefonisch kennismakingsgesprek plaatsvinden waarin onder andere wordt bepaald of uw kind in de doelgroep valt van de Hanen oudercursus.
De cursus wordt alleen vergoed als er een verwijzing van een (huis-)arts kan worden overhandigd.

Hanen Centre voor Hanen oudercursus

Hanen oudercursus samen boek lezen

Hanen oudercursus

Hanen oudercursus samen spelen en taal uitbreiden