2018! De beste wensen

Wij wensen u alle goeds voor 2018

2018 is het alweer! Wat is 2017 voorbij gevlogen. Het team van LC-Renes wenst u alle goeds, met name op het gebied van uw gezondheid.
Gezondheid is een groot goed, communicatieve gezondheid hoort daar uiteraard bij. Zonder goede communicatie kunnen kinderen en volwassenen zich ongelukkiger voelen. Wij proberen in 2018 weer ons steentje bij te dragen aan de communicatieve gezondheid van u of uw kind.

LC Renes wenst u communicatieve gezondheid voor 2018

 

Activiteiten 2018

Uiteraard blijven wij niet stilstaan in 2018. Wat gaat er allemaal voor nieuws komen?

  • In Velp hebben wij de prelogopedie in huis gehaald in de vorm van een mooie samenwerking met Mirjam van den Berg, gespecialiseerd prelogopedist. Alle baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen zullen door haar gezien en geholpen worden. Als de kinderen ouder zijn zullen zij soms ook begeleiding moeten krijgen voor de spraak- en of taalontwikkeling. Dit zullen wij dan overnemen van Mirjam, waardoor er met de warme overdracht een goede doorgaande lijn wordt gewaarborgd.
  • Er komt expertise-uitbreiding op het gebied van de behandeling van stemproblemen m.b.v. larynxmanipulatie. Ook op het gebied van behandelen van articulatie door de PROMPT-techniek (het laten voelen van de mondbewegingen van een klank).
  • De eerste Hanen oudercursus wordt georganiseerd voor ouders van kinderen (1,5 tot ongeveer 4 jaar oud) die nog niet of nauwelijks spreken.
  • Onze groepstrainingen voor het fonologisch bewustzijn (voorwaarden voor het leren lezen en schrijven) voor kinderen uit groep 2 worden dit jaar uitgebreid met een nieuw ontwikkelde training binnen ons Centrum voor kinderen die starten in groep 3. Hierdoor krijgen meer kinderen die moeite hebben op dit gebied, een steuntje in de rug met het aanvankelijk lezen en schrijven. Hiermee kunnen veel frustraties en faalgevoelens van kinderen worden beperkt.

Het moge duidelijk zijn: ons team gaat vol enthousiasme het nieuwe jaar in! Nogmaals een gelukkig 2018.